Kredyt konsumencki czy konsumpcyjny?

Wiele osób błędnie utożsamia kredyt konsumencki z jego konsumpcyjnym odpowiednikiem. Za główny powód tej pomyłki można wziąć uderzające podobieństwo obu z nazw. Trzeba jednak pamiętać, że obydwa określenia dotyczą odrębnych aspektów bankowości i przedstawia odmienny instrument finansowy. Kategoria kredytu konsumenckiego jest kategorią umocowaną w prawie, podczas gdy kredyt konsumencki określa się zwyczajowo pewna grupę produktów, które są oferowane przez rodzime banki.

Dlaczego konsumpcyjny?

Aby udzielić odpowiedzi na pytanie postawione w powyższym tytule należy sięgnąć do aktu prawnego, który definiuje istotę kredytu konsumenckiego. Mowa o ustawie z dnia 12 maja 2011 o kredycie konsumenckim. Definicji omawianej kategorii kredytu należy poszukiwać w odpowiednim. Mianowicie stanowi on, że pierwsze kryterium jest wartość umowy. Ustawodawca postanowił zastosować maksymalny limit w kwocie 255 500 zł. Wcześniej obowiązywał znacznie niższy próg w wysokości 80 000zł .Co istotne, uregulowanie co do wartości sumy kredytu dotyczy również sytuacji, kiedy kapitał jest denominowany w walucie obcej. Istotny aspekt dotyczy kryterium działalności gospodarczej kredytobiorcy, albowiem omawiana ustawa nie reguluje stosunków pomiędzy stronami jeżeli udostępniający kapitał nie posiada statusu przedsiębiorcy.

Należy nadmienić, że zakres umów objętych ustawą o kredycie konsumenckim jest dość szeroki i nie ogranicza się tylko do kredytów w rozumieniu ustawy prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Artykuł 3 ustęp 2 precyzuje dokładnie jakie inne zobowiązania można określać mianem kredytu konsumpcyjnego. A więc jest to:

  • pożyczka (tylko odpłatna  – patrz artykuł 4 ustęp 1 punkt 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 o kredycie konsumenckim);
  • umowa o odroczeniu konsumentowi terminu spełnienia świadczenia pieniężnego jeżeli musi on ponieść jakiekolwiek koszty z tego tytułu;
  • umowa o kredyt odnawialny;
  • kredyt w przypadku, którego umowa jest scedowana przez kredytobiorcę.

Czy kredyt konsumpcyjny nie może być konsumencki?

Kredyty konsumpcyjny może zostać udzielony tylko przez instytucje bankową. Jego cechą szczególną jest względna dowolność wykorzystania, którą jest ograniczona poprzez klauzulę umowną wskazującą na  dowolny cel konsumpcyjny. Określenie „cel konsumpcyjny” w tym kontekście oznacza, że pozyskany od kredytodawcy kapitał nie zostanie wykorzystany na finansowanie przedsięwzięć związanych z działalnością gospodarczą. Tego typu zobowiązania są najczęściej zaciągane w celu sfinansowania zakupu względnie tanich dóbr trwałego użytku takich jak na przykład sprzęt AGD. Specyficzna cechą omawianego produktu bankowego jest brak zabezpieczenia, co przekłada się z kolei na niewielką kwotę zobowiązania oraz stosunkowo wysokie oprocentowanie.

Odpowiadając na powyższe pytanie można stwierdzić, że sytuacja w której kredyt konsumpcyjny nie zyskałby statusu instrumentu konsumenckiego jest właściwie teorią. Trudno bowiem wyobrazić sobie, iż jakikolwiek bank byłby w stanie przyznać ponad prawie pół miliona kapitału na dowolny cel który wymyśli sobie klient. Warto jednak pamiętać, że w przypadku kredytów hipotecznych sytuacja przedstawia się inaczej, albowiem wartość niektórych z nich przekracza ustawowy limit.

 

 

Brak głosów.
Proszę czekać...
Opublikowano w kategorii Porady